top of page
Hyvä asuminen
HO_logo_VIHREÄ@SMALL.png

Asuminen

Hyvä asuminen on Suomen yksi hyvin onnistuneita arvoja. Se osoittaa että täällä seuraamme aikaamme ja voimme itse tehdä hyvinvointiamme ja onnellisuuttamme tukevia päätöksiä.

 

Asumisen elementit ja arvot ovat vahvasti muuttumassa jo ihmisten omasta toiveista johtuen, mutta muuttumista edistävät nyt myös voimakkaasti sekä EU:n että kansalliset asetukset.

 

Hyvä asuminen muodostuu monista asioista. Asuminen "kaupungissa vai maalla" on Suomessa elävä puheenaihe.

 

Monipaikkaisuus kasvaa hurjaa vauhtia (yli 2,2 miljoonaa suomalaista). Tämä osoittaa, että halutaan ”lataantua” muualla, kuin missä ollaan kirjoilla. Lähinnä maaseudulla.

 

Korona on sivutuotteena opettanut, että etätyö ja etäopiskelu onkin helpompaa ja toimivampaa kun on uskottu. Maaseutu on saanut nyt kokonaan uuden ulottuvuuden.

Hyvän asumisen ja elämän elementtejä tutkitaan nyt entistäkin enemmän. Olemme koonneet Hermanonkimaalle niistä keskeisimpiä.

Lisää asumisesta

01

Turvallisuus & luonto

Oman kodin turvallisuus ja luonto ovat olleet nyt ja jatkossa entistäkin tärkeimpiä elementtejä. Maaseudun tarjoama luonto ja turvallisuus ovat omassa luokassaan, mutta nyt pandemian aikana koetaan ne erittäinkin vahvana.

 

Toivottavasti pandemia laantuu, mutta jättänee monille, yhdessä paikkariippumattomuuden lisääntymisen ja liikkumisen välttämättömyyden vähenemisen myötä, omien arvojen  pohdintaan vahvistuneita arvoja pysyvästi maaseudun eduksi.

02

Asumiskustannukset

Asumiskustannusten nousu ja usko trendin jatkumisesta pistävät valveutuneet tutkailemaan tosissaan mitä omalla kohdalla voi kustannusten alentamiseksi tehdä.

 

Onneksi paljonkin. Lähimaaseudulla rakennusmaa on edullisempaa, tontit suurempia.

 

Asuminen niissä vapaampaa ja omatoimisempaa.

03

Päästöttömästi

Monet haluavat tehdä oman osuutensa päästöjen pienentämiseksi. Rakentaminen Hermanonkimaalle on jo itsessään merkittävä ekoteko.

 

Asumisen päästöt Suomessa ovat 35% kaikista päästöistä. 

Hermanonkimaalla tavoite on 0%.

04

Omakotiasuminen

Omakotiasuminen on toiveissa 70% ja toteutuksissa 50%.

Maasedulle rakentaja toteuttaa toiveensa helpommin ja edullisemmin.

05

Palvelut

Palvelut riittävän lähellä.

 

Luonnollisesti kaupungeissa lähempänä kuin maaseudulla, mutta lähimaaseutua arvostavalle vain riittävä läheisyys saattaa tuoda lisäarvoa oman rauhaan, vapauteen ja ”irti arjesta” hyvään oloon.

06

Älykoti

Älykoti on lähitulevaisuudessa jo rakennuslaissa EU:n esityksen mukaisesti. Tietoa oman asunnon energiankäytöstä ja päästöistä halutaan enemmän.

 

Oman asunnot energiatehokkuuteen ja tavoitelaadun seurantaan on tullut ja tulee selkeitä vaatimuksia ja keinoja.

 

Oli se sitten talon tärkeimmän elementin (kuoren) laatun, energiaa käyttävien ja tuottavien laitteiden energiatehokkuus ja sen säilyvyys tai vaikka tulevien sääennusteiden hyödyntämistä.

07

Kustannustehokkuus

Talojen neliöt pienenevät ja pohjaratkaisut yksinkertaistuvat. Kustannukset pienenevät ja jopa toimivuus voi parantua.

 

Maaseudun joustoa sallivilla tilavemmilla, paremman tehokkuusluvun tonteilla voi rakentaa kookkaita terasseja ja kuisteja, joihin voi halutessaan tehdä varaukset mahdollisen lämpimän tilan käyttöön tai vaikka vaan jälleenmyyntimielessä.

08

Energiatehokkuus

Parantuneet mahdollisuudet järkevään omaenergian tuottoon lisäävät säästömahdollisuuksia kun ja jos talon kuori on riittävän hyvä. Vuositasolla energiaomavaraisuus hyvällä investointituotolla onkin Hermanonkimaalla yksi kärkitavoitteista.

 

Osin tästäkin syystä Hermanonkimaalle rakennettavien talojen kuoren laadun lähtötaso onkin Ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 §33 ”Rakenteellinen energiatehokkuus” mukainen.

09

Liikkuminen

Liikkumisen tarpeen väheneminen on jo pandemiankin myötä osin todettu mahdollisuudeksi.

 

Sähköautoistumista halutaan edistää. Lähimaaseudun hieman pidemmät etäisyydet eivät enää tule olemaan yhteiskunnalle haitta.

10

Digitaalisuus

Etätyö ja -opiskelu on todettu luultua vaivattomammaksi ja sitä halutaan edistää samoin kuin muidenkin palvelujen digisovelluksia.

 

Digivalmiuksien edistäminen ja niiden lisääntyvä käyttö itse taloissa muuttaa merkittävästi asumisen luonnetta lähitulevaisuudessa.

 

Digitaalisuuden lisääntyminen monipuolistuu niin laitteiden kuin ohjelmienkin suhteen henkilökohtaisessakin vuorovaikuttamisessa.

bottom of page