top of page
HO_SATELLITE_edited.jpg
HO_logo_VIHREÄ@SMALL.png

Vaihe 1

 

Ensi vaiheessa rakennetaan jo olemassa olevat rakennusoikeudet 14 kpl kiinnostuksen ja normaalien lupa menettelyjen puitteissa. Näillä osoitetaan koko alueen lupausten paikkansapitävyys ja nykyajan kehityssuunta. Samalla saadaan alulle todennäköisesti koko rakennusalaa kiinnostava tavoitelaadun seurantatieto.

 

Koko alueelle rakennuttajat voivat rakentaa aikanaan 14 (+60 vaihe II 74 kpl) isoille 2000-3000m2 tonteille tavoitelaadun omaavaa kiinteistöä.  Alustava rakennusoikeus kerroin 0,2.

 

Alueen tiestö ja sen ohessa tonteille tuleva kunnallistekniikka, valokuitu ja sähkö rakentuu alueen vieressä olevista liitospisteistä samanaikaisesti rakennuttajien rakennuslupaprosessin kanssa.

Alkuvaiheessa rakennuttaja voi huomattavankin joustavasti valita tonttikoon, paikan ja jopa muodonkin. Tontit alkuvaiheessa ovat pääosin etelärinne paikkoja.

HO_aluekartta_vaihe_1.png
bottom of page